Temps d'Educació
1r semestre 2018
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Ana María Guillamón, Judit Sabido i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial. Podeu consultar la llicència completa a: Licencia de Creative Commons
  Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional.

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACD , CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Iris Orosia Campos Bandrés 


Resum
Encara que l’any 2017 shan complert dues dècades de lentrada de laragonès a lescola encara són escasses les dades sobre la seva situació i perspectives de futur en làmbit educatiu. Amb l’objectiu de realitzar una aportació en aquesta direcció, desenrotllem un estudi de cas múltiple i sota metodologia qualitativa, que s’ha centrat en lanàlisi de les actituds lingüístiques de la comunitat educativa de les vint-i-sis escoles on sensenyava laragonès el 2015. Pel que fa a les famílies, les dades mostren un clima actitudinal majoritari que anomenem com interès condicionat, que tendeix a la valoració positiva de la llengua però amb cert rebuig a la seva utilització com a vehicle de laprenentatge, atès que es prefereix per a tal fi les llengües estrangeres majoritàries, des duna ideologia de laprenentatge lingüístic dorientació instrumental.
Paraules clau: Llengua aragonesa, actituds lingüístiques, llengua minoritzada, llengua minoritària, lingüicidi

Recepció de l'original: 29/12/2017
Acceptació de l'article: 06/03/2018