Temps d'Educació
1r semestre 2016
 • Consell editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Roser Boix (degana de la Facultat d'Educació); Gaspar Rosselló (vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat); Manel Viader (vicerector de Política Docent i Lingüística)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Lara Longares i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial. Podeu consultar la llicència completa a: Licencia de Creative Commons
  Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional.

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACD , CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Jordi Collet-Sabé, Verónica Jiménez, i Mila Naranjo 


Resum
L'objectiu de l'article és presentar un nou model de suport escolar i les bases teòriques i metodològiques que, des de la sociologia, la pedagogia i la psicopedagogia, l'orienten i el sustenten. Per la recerca, sabem de la importància personal i social de l'assoliment d'uns llindars escolars mínims que pugen constantment. Mentre que, alhora, els percentatges de fracàs i abandonament escolar i la seva desigual distribució es mantenen força estables. Davant d'això, i a partir d'un treball conjunt amb el territori durant dos cursos d'identificació de necessitats i de construcció del projecte, aquest vol ser una resposta a la necessitat de repensar i repracticar l'actual suport o «reforç» escolar que sovint és discontinu, incoherent i irrellevant en resultats. Enfront d'això, es vol proposar un model coherent, fonamentat i útil de treball conjunt d'escoles, ajuntaments, famílies i entitats. Els seus pilars fonamentals són l'actuació en edats primerenques, la mentoria, un fort treball amb les famílies, el treball en xarxa amb el territori i el debat crític en el marc dels claustres sobre el seu rol en la construcció de la desafecció i el fracàs escolar.
Paraules clau: Suport escolar, èxit acadèmic, activitats extra-escolars, partenariat en educació, relació escola-famílies, mentoria

Recepció de l'original: 14/12/2015
Acceptació de l'article: 10/02/2016