Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Educació superior
Núria Arís
Miquel Àngel Comas
Universitat Internacional de Catalunya 


Europa, educació i l'EEES
L'educació, la formació i la recerca són eixos prioritaris en les polítiques estratègiques de la Unió Europea i responen a una necessitat de crear un segell propi i comú, amb una clara visió de futur, de compromís i de qualitat, perquè es converteixi en un gran repte i oportunitat pedagògica. Aquesta visió apareix des de l'origen de l'EEES i l'Estratègia de Lisboa (Consejo Europeo de Lisboa 2000), en què es destaca la necessitat i el repte que suposa complementar i consolidar l'Espai Europeu de Formació Permanent (COM 2001: 678) i l'Espai Europeu de Recerca (COM 2000: 612) en el paper de les universitats a l'Europa del coneixement (COM 2003: 58) i que a data d'avui es concreta en la nova agenda 2020. La formació permanent i la investigació es conceben sobre la base de la lliure circulació de ciutadans europeus i la possibilitat d'oferir millors oportunitats formatives i laborals, ambdós en relació amb els principis de mobilitat i reconeixement.
La plena adequació a la societat del coneixement exigeix uns mecanismes transparents i uns instruments eficaços que puguin permetre la millora de la qualitat i la competitivitat, la convergència i la validació dels coneixements dels nivells acadèmics i els títols universitaris, com a resposta a l'adaptabilitat del mercat laboral cada vegada més globalitzat, a l'avenç tecnològic i a la plena integració i cohesió social europees. Ens trobem immersos en un moment de gran significació i interès, on són molts els agents i institucions que treballen a contrarellotge per saber, conèixer i formar-se en aquesta nova manera de fer i buscar la seva màxima aplicació coherent amb l'entorn més proper i comunitari. Les noves perspectives en l'àmbit de l'ensenyament superior s'estan dibuixant i construint, i som nosaltres mateixos qui les estem buscant i adequant en la mesura del possible al nostre context i al nostre futur.