Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Educació superior
Núria Arís i Miquel Àngel Comas 


Resum
El procés de construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) no ha estat exempt de controvèrsia i diferents nivells d'interpretació en la seva creació, fonamentació i desenvolupament. L'objectiu d'aquest article és fer un retrat de la situació i anar més enllà de l'estudi en el pla teòric. A partir d'entrevistes en profunditat, en format semiestructurat, hem captat les opinions, expectatives i percepcions d'actors responsables i actius del procés de construcció de l'EEES, amb rellevància política i universitària, implicats des de diverses institucions: Conferència Europea de Rectors, European University Association, Direcció General d'Educació de la Comissió Europea i Ministeris d'Educació Superior. L'estudi estableix que la creació de l'EEES respon a una lluita de poder entre el dret d'autonomia de les universitats, el dret legislatiu dels governs estatals i les recomanacions de la Comissió Europea. No obstant això, tots coincideixen a plantejar una reflexió d'autocrítica respecte a l'esforç d'informació i difusió per evitar possibles interpretacions errònies o malentesos i possibilitar més i millors vies de participació.
Paraules clau: educació superior, universitat, formació permanent, investigació, EEES, recerca

Recepció de l'original: 01/10/2012
Acceptació de l'article: 13/11/2012