Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Xavier Besalú 


Resum
L'article és un intent d'acotar, descriure i realçar les funcions dels pedagogs i les pedagogues en els instituts d'educació secundària: uns professionals competents en l'assessorament psicopedagògic; en la convivència i humanització de l'ensenyament; en l'atenció a la diversitat d'alumnes; en l'orientació i la tutoria; en la formació permanent, la innovació educativa, la coordinació i el lideratge, i en la participació democràtica de tota la comunitat educativa. També fa referència a la formació professional i, més específicament, a les funcions que podrien desenvolupar en la família professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, i en el mòdul de Formació i Orientació laboral.
Paraules clau: pedagogia, orientació educativa, formació professional, convivència, tutoria, lideratge, democràcia, instituts d'educació secundària

Recepció de l'original: 30/11/2012
Acceptació de l'article: 20/12/2012