Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Xavier Arranz i Albó
Universitat Ramon Llull 


Introducció
Des dels seus inicis a l'antiga Grècia, l'ètica ha estat la reflexió al voltant de la vida bona; la pregunta que immediatament sorgeix és com poder acotar el significat del que realment vol dir viure bé, o en altres paraules, ser feliç. Així, el terme «ètica» etimològicament significa caràcter (êthos) en relació a la naturalesa de l'individu, a la seva manera de ser, a la seva consistència com a home; de manera que pels grecs la reflexió sobre el viure bé passava necessàriament pel subjecte. No obstant, seria equívoc creure que pels grecs l'ètica tenia una dimensió exclusivament individual. Recordem que el marc polític i social en què va néixer aquesta disciplina era la polis, i en un principi els grecs no diferenciaven la felicitat individual de la col·lectiva; la vida bona ho era en el context d'una ciutat justa. Només a partir del segle III aC, amb l'hel·lenisme, l'ètica començà a adquirir una dimensió exclusivament individual. D'aquesta manera, la felicitat plena residia en el perfecte exercici de totes les capacitats que l'home posseeix. En relació a aquest punt, el filòsof Fernando Savater afirma el següent:
"A diferencia de otros seres vivos inanimados los hombres pueden inventar o elegir en parte su manera de vivir" (Savater, 1992, p. 31)
Així podem optar pel que estimem bo i convenient per nosaltres enfront del que considerem perniciós o inconvenient, i de la mateixa manera que inventant i triant ens podem equivocar, sembla prudent fixar-nos bé en allò que fem i procurar adquirir un cert saber viure que ens permeti encertar. Altrament, és ben sabut que aquest saber viure o art de viure l'anomenem ètica.