Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Xavier Arranz i Albó 


Resum
Les repercussions socials que el futbol ha experimentat en els darrers anys han generat l'aparició d'un gran nombre d'institucions, organitzacions, clubs i d'altres entitats dedicades a la formació en aquest esport entre els més joves. Davant d'aquest fenomen, es defensa la necessitat de l'establiment d'un codi ètic que pugui convertir-se en una eina que emfasitzi l'aspecte pedagògic d'aquest esport des d'una perspectiva humanista. Ateses les dimensions planetàries del futbol i les crítiques que sovint desperta, es fa urgent articular un codi regulador de conductes i actituds ètiques en sintonia amb l'autèntica essència pedagògica de l'esport formatiu.
Paraules clau: futbol formatiu, futbol base, ètica, moral, pedagogia esportiva, codi ètic, valors

Recepció de l'original: 14/09/2012
Acceptació de l'article: 13/11/2012