Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Octavi Fullat i Genís 


Resum
Aquest article revisa el paper que va exercir la figura d'Aristòtil durant els anys de formació de l'autor (nascut el 1928). Lluny de rebutjar la seva influència en el pensament ontològic i metafísic, Fullat reivindica Aristòtil com a mestre pensador. A més, va gaudir del magisteri de Jaume Bofill, catedràtic de Metafísica de la Universitat de Barcelona, que li féu estimar per sempre més la filosofia aristotèlica, un dels puntals de la cultura occidental. D'aquí que, tant en la vida real com en el pla intel·lectual, hagi establert un diàleg fluid sobre Aristòtil amb el professor Pierre Aubenque, un dels millors especialistes sobre la matèria. Tot aquest procés formatiu i intel·lectual adquireix més relleu quan es considera que amb la postmodernitat (Nietzsche, Heidegger) s'ha proclamat l'oblit de l'ésser i la mort de l'ontologia i, per consegüent, de la metafísica.
Paraules clau: Aristòtil, ontologia, metafísica, tomisme, escolàstica, filosofia de l'educació

Recepció de l'original: 04/06/2012
Acceptació de l'article: 30/08/2012