Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Teresa González Pérez 


Resum
Des dels inicis de l'escolarització als diferents estats europeus, el gènere va marcar les diferències en els sabers i aprenentatges. Els objectius per a l'educació de les nenes es van canalitzar cap a la formació per a la vida privada, en sintonia amb el rol que havien de prendre a la societat. Les propostes es van desenvolupar a partir del currículum sexista, que reforçava les matèries vinculades als aprenentatges domèstics, a les obligacions familiars i als deures religiosos i morals. De manera que la tradició educativa es va mantenir dins les diverses realitats que conformaven el marc cultural europeu tot ignorant les diferències. Les nenes es van incorporar amb retard al sistema educatiu, si bé a les zones protestants el ritme d'escolarització era més viu que als països catòlics.
Paraules clau: Europa, diferències, gènere, escolarització, nenes, religió

Recepció de l'original: 16/09/2012
Acceptació de l'article: 30/11/2012