Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. Pedagogies del compromís: mirades pluridisciplinàries
Pep Aparicio Guadas
Centre de Recursos i Educació Contínua de la Diputació de València 


Introducció
El món s'ha anat transformant per les accions dels éssers humans, alhora que nosaltres, dones i homes, també ens hem transformat en interacció i interrelació amb aquest món i amb la resta de dones i homes amb les que sobreconvivenciem, en singular i en comú, i, a més, realitzem, interpretem i sistematitzem aquestes transformacions no sols per a saber més sinó, sobretot, per a continuar transformant-les i transformant-nos.
Aquest moviment potser discontinu és el que connota, d'una banda, la nostra condició humana inconclusa, inacabada, indeterminada, limitada i finita, però conscient d'aquestes característiques. I, de l'altra, el desig-necessitat-interès d'aprendre −malgrat allò que afirmava Cornelius Castoriadis sobre el nostre desig, que és creure però no saber− que actualitza les nostres potències i capacitats.