Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. Pedagogies del compromís: mirades pluridisciplinàries
Sonia París Albert i Vicent Martínez Guzmán 


Resum
Coherents amb les idees expressades en la presentació d'aquest número, aquestes reflexions filosòfiques faran una breu síntesi de l'educació per fer les paus i la transformació pacífica dels conflictes que venim treballant vora 20 anys al nostre Màster Universitari i Doctorat Internacional en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament de la Universitat Jaume I (Castelló, Espanya). La diversitat i pluralitat del nostre alumnat i professorat ens ha suposat una concepció dinàmica dels corrents filosòfics, pedagògics i d'investigació de la pau occidentals, que s'han sentit interpel·lats, pel sofriment, les pràctiques i les conceptualitzacions d'alumnat i professorat, principalment de països empobrits. Amb aquest rerefons estem treballant en un gir epistemològic que supera la dicotomia saber dominant-sabers sotmesos, aplicant les teories crítiques, els estudis de postdesenvolupament, postcolonials i la perspectiva de gènere. Així mateix ens ha dut a una interpretació de la transformació dels conflictes en què la potenciació de les capacitats i el reconeixement es converteixen en eixos fonamentals.
Paraules clau: educació per fer les paus, gir epistemològic, racionalitat comunicativa, sentiments, transformació pacífica dels conflictes, filosofia dels conflictes

Recepció de l'original: 19/09/2012
Acceptació de l'article: 09/11/2012