Temps d'Educació
2n semestre 2014
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la facultat d'Educació); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. Crisi, vulnerabilitat i nous imaginaris socials
Universitat de Saragossa 


Introducció
El sistema educatiu, en societats com la nostra, es troba amenaçat per diversos fronts: els canvis socials i culturals, els interessos del mercat, les noves tecnologies, la creixent desigualtat social, el retorn dels dogmatismes, etc. Aquesta situació d’amenaça provoca reaccions de mobilització defensiva d’allò existent que, si bé és urgent i necessària quan ens situem en el terreny de les realitats concretes, potser mereix ser analitzada amb més profunditat i qüestionada en les seves febleses. En aquest article proposem una mirada capaç de travessar aquest bloqueig institucional a partir d’un doble desplaçament: del sistema educatiu a l’experiència educativa i dels moviments educatius a una educació en moviment.
Els qui no hem sortit mai del ritme de vida de l’educació, fos com a alumnes i estudiants, fos després ja com a professors, sabem que la vida es viu per cursos. Potser estem ara en un moment que, per la seva dificultat i desafiaments, no ens convé esperar només que el curs que ve s’assembli a l’actual, sinó començar a pensar, sense esperar massa, com posar-nos en curs: és a dir, com posar-nos en moviment i com posar l’educació en moviment de tal manera que l’experiència educativa, en la seva llibertat i reciprocitat, s’escampi i colonitzi tots els àmbits de la vida.