Temps d'Educació
2n semestre 2014
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la facultat d'Educació); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. Crisi, vulnerabilitat i nous imaginaris socials
Universitat de Barcelona 


Introducció
Ja fa temps que «la precarietat està per tot arreu» (Bourdieu, 1997), tot i així, sembla que la crisi (econòmica, política i social) iniciada el 2008 l’ha fet més evident que mai, posant al descobert la fragilitat sobre la qual havíem construït la prosperitat de les darreres dècades. I ara, aquelles realitats que formaven part només del dia a dia d’una petita part de la població (atur, salaris inadequats per sobreviure dignament, manca d’habitatge, etc.) han començat a expandir-se com una taca d’oli, afectant cada vegada a més grups socials que se’n consideraven indemnes.
El concepte de precariat ja s’estava fent servir des de la dècada dels 70 i 80 per part d’alguns acadèmics i de moviments socials, especialment de França i Itàlia (Doerr, 2010), per fer referència al nombre creixent de persones que accedien a treballs temporals o estacionals (Standing, 2011). Però ha estat recentment, quan la precarietat ha començat a trucar també a les portes de les classes mitjanes i de les treballadores més acomodades, que la noció de precariat ha començat a popularitzar-se arreu d’Europa (Bauman, 2013, p. 26). En aquest procés d’expansió, també ha anat adoptant noves accepcions vinculades a l’experiència de treballs informals, atur i exclusió social, persones treballadores pobres, sobrequalificació laboral, així com certa noció de llibertat associada a la nova flexibilitat laboral (Standing, 2011).