Temps d'Educació
2n semestre 2019
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Dossier: Cos i esport, lectures crítiques i genealògiques
Santiago Zemaitis 


Resum
En aquest article es proposa revisar alguns discursos pedagògics històrics i actuals produïts en el camp de l’educació sexual a l’Argentina, des de finals del segle XX a principis del segle XXI. Per això, ens aturarem en alguns discursos oficials començant a la dècada de 1980, per analitzar el tractament normalitzat sobre la sexualitat i les identitats de gènere hegemòniques, en la lletra de propostes i materials ministerials. També ens interessa ensenyar les intervencions d’agents in-tel·lectuals catòlics en el currículum oficial, moment en què l’educació sexual es va incloure per primera vegada en el currículum nacional en diverses matèries en el marc de les reformes educa-tives a mitjan dels anys noranta. L’article continua amb l’anàlisi de l’actual perspectiva integral en l’abordatge de l’educació de la sexualitat (enfocament al qual ens adscrivim) en especial, a partir de l’aprovació de la històrica llei d’Educació Sexual Integral (ESI) 26.150 el 2006, que va implicar la inclusió transversal i obligatòria de l’educació sexual en totes les escoles del país, fet que la va convertir en un dret fonamental. L’article finalitza amb la proposta d’alguns passatges de perspectiva que creiem necessaris en alguns sentits per potenciar una educació sexual antinormativa que habiliti i ensenyi maneres d’ésser més lliures.
Paraules clau: Educación Sexual; educació sexual; heteronorma; perspectiva de risc; enfocament integral; dret a l’educació sexual; Argentina.

Recepció de l'original: 15/07/2019
Acceptació de l'article: 04/10/2019