Temps d'Educació
2n semestre 2019
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: La formació inicial i el caràcter dels mestres
Maria Rosa Buxarrais i Amèlia Tey 


Resum
Respondre a la pregunta de com es fa un bon mestre és força complex, perquè cadascú atribueix significats diferents al terme «bon» i perquè hi intervenen elements variats i molt diversos. No obstant això, a partir de l’acord que sembla haver que tot allò que constitueix el «bon» mestre forma part de l’«ethos docent», en l’article es desenvolupa el que configura el rol de mestre des de la vessant ètica, element component imprescindible, vinculant-lo amb els conceptes d’identitat professional i lideratge moral, en els que les actituds en les relacions hi juguen un paper essencial. L’article, des de la vessant teòrica, corrobora i complementa els resultats de les dades d’una recerca amb una mostra de mestres en exercici, considerats «bons» pels seus companys i, a partir de la qual, van emergir quines eren les característiques del que consideraven un «bon mestre».
Paraules clau: Ethos docent; identitat professional; lideratge moral; formació de professorat; educació moral; mestre; ètica professional

Recepció de l'original: 15/07/2019
Acceptació de l'article: 31/10/2019