Temps d'Educació
1r semestre 2015
 • Consell editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Roser Boix (degana de la Facultat d'Educació); Gaspar Rosselló (vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat); Manel Viader (vicerector de Política Docent i Lingüística)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Lara Longares i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Maria Monzó Tatjé i Mar Duran-Bellonch 


Resum
El present article consta d’una aproximació teòrica al concepte d’educabilitat. Primerament es reflexiona sobre les relacions entre educació, equitat i pobresa. A continuació, es revisen els antecedents del concepte d’educabilitat. Tot seguit, s’enumeren les condicions mínimes d’educabilitat, així com els diferents escenaris d’educabilitat i d’ineducabilitat estudiats pels principals autors. Finalment, es relaciona el concepte amb el paper de l’agenda educativa global i les polítiques educatives focalitzades en la lluita contra la pobresa abordant, també, el paper que en elles es dóna a l’educabilitat.
Paraules clau: educabilitat, educació, pobresa, equitat, agenda educativa global, polítiques educatives focalitzades

Recepció de l'original: 06/07/2013
Acceptació de l'article: 19/02/2015