Temps d'Educació
1r semestre 2015
 • Consell editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Roser Boix (degana de la Facultat d'Educació); Gaspar Rosselló (vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat); Manel Viader (vicerector de Política Docent i Lingüística)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Lara Longares i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. Exploracions pedagògiques i altres pedagogies.
Jon Igelmo Zaldívar 


Resum
En l’última dècada es pot constatar un creixent interès per part de la comunitat acadèmica de la pedagogia en estudiar les pràctiques pedagògiques que, partint d’un rebuig frontal del marc educatiu institucional oficial, busquen formes d’organització a partir de les quals desenvolupar espais i temps alternatius d’educació, ensenyament i aprenentatge. Entre aquestes pràctiques una alternativa que destaca es la dels pares i mares que opten per educar a la llar els seus fills i filles. La capacitat organitzativa cada vegada més complexa és una mostra del creixent número de famílies que decideixen que els seus fills no participin de l’educació escolar. Tenint en ment aquesta situació, es desenvolupa a continuació una aproximació a les diferents perspectives teòriques que es troben presents dins d’aquesta alternativa pedagògica. L’objectiu és estudiar el corrent pedagògic de l’unschooling, que si bé neix a l’ombra del moviment del homeschooling, poseeix un recorregut històric i un fonament teòric particular que mereixen ser considerats i analitzats.
Paraules clau: Unschooling, Homeschooling, John Holt, pedagogia subalterna, alternatives pedagògiques

Recepció de l'original: 10/01/2015
Acceptació de l'article: 08/04/2015