Temps d'Educació
2n semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació avalua els articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a Raco, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universitat de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universitat de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Jordi González Batlle 


Resum
Els estudis i informes estadístics realitzats confirmen que la incentivació de la lectura és un dels grans reptes al qual ha de fer front l'actual sistema educatiu. Ara bé, qualsevol projecte que es dugui a terme en aquest sentit no ha d'obviar el fenomen de la resistència lectora, ben arrelat entre els nostres alumnes de secundària. En aquest article oferim el revelador testimoni de quatre alumnes amb un manifest sentiment de rebuig envers la lectura i apuntem algunes de les claus que l'expliquen per tal d'incidir en el que sens dubte constitueix una de les matèries pendents del sistema educatiu.
Paraules clau: lectura, ensenyament secundari, afició a la lectura, resistència lectora

Recepció de l'original: 07/07/2013
Acceptació de l'article: 12/09/2013