Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Jordi Solé Blanch i Xavier Ferré Trill 


Resum
Amb l'objectiu de fonamentar una educació per a l'acció crítica en l'actualitat, aquest article recupera la teoria crítica de la societat dels primers autors de l'Escola de Frankfurt. S'hi exposen breument les bases marxianes del pensament crític i els principals reptes científics que proposaven els primers integrants d'aquest corrent de pensament, com ara la crítica de la raó instrumental, amb la qual es denuncia el nexe entre la ciència i els sistemes de producció, o el desenvolupament d'un pensament negatiu o vigilant a partir del qual poder extreure el potencial de rebel·lió de l'ésser humà davant de qualsevol forma de domini. Aquesta actitud intel·lectual, que fa que el pensament esdevingui acció, permet portar al límit la crítica a la societat capitalista, especialment reflectida en l'obra de Herbert Marcuse. Aquest autor planteja una dialèctica de l'alliberament on l'educació, entesa com a pràctica política, pot exercir una funció preparatòria. L'abast d'aquest posicionament ens du a preguntar-nos sobre el paper del nostre model educatiu, ja que forma part d'una variable essencial del patró ideològic dominant i, per tant, de la reproducció d'una societat unidimensional.
Paraules clau: teoria crítica, Escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, societat unidimensional, educació per a l'acció crítica

Recepció de l'original: 15/05/2012
Acceptació de l'article: 08/11/2012