Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Educació superior
Francesc Buscà Donet, Enrique Rivera García i Carmen Trigueros Cervantes 


Resum
Aquest treball mostra els resultats d'una discussió en grup realitzada amb mestres i professorat d'educació física. El tema central de la discussió s'ha concretat al voltant dels processos d'avaluació viscuts en el període de formació inicial. A partir d'una anàlisi de contingut i d'una anàlisi qualitativa de la transcripció de la discussió, els autors han pogut identificar els tòpics i les principals creences relacionades amb l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges a la Universitat. Les conclusions mostren com les opinions dels participants en la discussió es vinculen amb els principals factors que els teòrics consideren com a fonamentals per establir la credibilitat dels sistemes d'avaluació formativa. Aquests resultats són part de la recerca La evaluación en la formación inicial del profesorado de educación física.
Paraules clau: avaluació formativa, docència universitària, EEES, formació del professorat, educació física

Recepció de l'original: 26/05/2012
Acceptació de l'article: 06/06/2012