Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Mariana Diniz Bittencourt Nepomuceno 


Resum
El present article analitza la dimensió formativa de la dinàmica de lluita i resistència del Moviment dels Treballadors Rurals Sense Terra del Brasil (MST) per la conquesta dels drets bàsics ciutadans. L’anàlisi es centra en la relació entre el desenvolupament de la identitat de classe i formació per a la participació ciutadana, investigant la densitat pedagògica de les pràctiques polítiques reivindicatives del Moviment al llarg de la seva constitució. La seva hipòtesi central afirma que els processos educatius derivats de les esmentades accions col·lectives del MST conformen un model de ciutadania activa i crítica orientada cap a la construcció de formes més democràtiques d’organització social.
Paraules clau: educació, participació ciutadana, moviments socials, identitat de classe, Camperols Sense Terra

Recepció de l'original: 29/10/2012
Acceptació de l'article: 06/11/2012