Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Montserrat Payà Sánchez 


Resum
Aquest text presenta un seguit de reflexions sobre la necessitat i el valor per a la pràctica educativa al moment present, de certes idees clàssiques en pedagogia. Es tracta de pensaments nascuts de l'experiència personal com a docent d'assignatures de l'àrea de Teoria de l'Educació i, per tant, subjectius, si bé gaudeixen ja d'una certa persistència en el temps i han estat debatuts amb altres professors i professores de la mateixa àrea. Evidentment, són susceptibles tant de crítica com de modificació: les mateixes reflexions s'ofereixen a mode d'hipòtesis i romanen obertes. Malgrat el text intenta oferir unes bases materials per a l'educació del segle XXI al context socioeconòmic actual, és des d'aquesta perspectiva que s'ha d'acollir: des de la voluntat de proposar per a compartir, qüestionar i continuar reflexionant conjuntament.
Paraules clau: teories de l'educació, fundacionalisme, relació teoria-pràctica educatives, societat actual

Recepció de l'original: 22/10/2012
Acceptació de l'article: 27/11/2012