Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. Pedagogies del compromís: mirades pluridisciplinàries
Marina Subirats 


Resum
L'article planteja el fet que s'ha produït un gran avançament a escala mundial en l'escolarització de les dones i en la seva obtenció de titulacions superiors. Si tenim en compte que aquesta sol ser la demostració de l'èxit escolar, es podria pensar que s'ha acabat la discriminació femenina al món acadèmic. Però hi ha un conjunt d'altres aspectes que mostren que el fet educatiu marca també els hàbits de les persones, i que l'educació segueix sent sexista en molts aspectes i transmetent una visió androcèntrica del món. El resultat és la interiorització, per part de les dones, d'un lloc secundari a la societat, i per tant un capteniment que explica que allò que aconsegueixen en l'àmbit acadèmic no es correspongui amb la seva posició real en l'àmbit públic.
Paraules clau: educació, coeducació, sexisme, gènere, dones, discriminació educativa, androcentrisme, llenguatge discriminatori

Recepció de l'original: 21/09/2012
Acceptació de l'article: 05/11/2012