Temps d'Educació
2n semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. Pedagogies del compromís: mirades pluridisciplinàries
Pablo Gentili 


Resum
Aquest article és fruit de les reflexions que s'han anat realitzant a diversos fòrums i publicacions en torn a la dimensió política de l'educació en un marc de canvis i d'incipients conquestes democràtiques a la regió, de sorgiment de governs populars o reformistes que pretenen revertir una herència d'exclusions històriques que les gestions neoliberals van tornar més estructurals. Em proposo desenvolupar algunes dimensions del procés d'afirmació del dret a l'educació a Amèrica Llatina i el Carib des de la proclamació de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. Una de les conquestes democràtiques més destacades ha estat incorporar i reconèixer l'educació universal, gratuïta i obligatòria com un dret humà fonamental. Però la universalitat dels drets humans segueix sent tan poderosa en els seus fonaments com tènue en la seva aplicació. Al mateix temps, pretenc analitzar alguns dels factors que han limitat o obturat els avanços democràtics que es van produir en aquest camp. Als nostres països la discussió sobre les marxes i contramarxes que ha enfrontat i enfronta el dret a l'educació constitueix un requisit per poder pensar el seu futur, i ajuda a dissenyar estratègies per a una educació alliberadora, basada en el reconeixement i en el respecte als sabers que ens han constituït com a comunitat i com a nació.
Paraules clau: drets humans, dret a l'educació, universalitat, democràcia, desigualtats, exclusió, educació alliberadora

Recepció de l'original: 22/10/2012
Acceptació de l'article: 08/11/2012