Memòria de responsabilitat social 2009-2010 (eBook)
Matèria: PUBLICACIONS INSTITUCIONALS
Format: PDF
Pàgines: 126
Data d'edició: 2011

Memòria de responsabilitat social 2009-2010 (eBook)
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Dos campus d'excel·lència internacional