Per què cal saber probabilitats? Lliçó inaugural del curs acadèmic 2008-09. Facultat de Matemàtiques (eBook)
Matèria: Matemàtiques
Format: PDF
Pàgines: 0
Data d’edició: 2008


Per què cal saber probabilitats? Lliçó inaugural del curs acadèmic 2008-09. Facultat de Matemàtiques (eBook)
Marta Sanz i Solé
En aquesta conferència -lliçó es vol fer palès el lloc important que la probabilitat ocupa avui en la recerca matemàtica i en la interdisciplinar, i invitar a reflexionar sobre els canvis que s’haurien de derivar d’aquesta nova situació.
Dos campus d'excel·lència internacional