Aprendre amb Joan Brossa
Matèria: Filologia
Format: 17 x 24
Pàgines: 222
ISBN: 978-84-8338-380-3
Data d'edició: 2003
Formats disponibles:
. Preu 14 €
Aprendre amb Joan Brossa
Glòria Bordons de Porrata-Doria (coord.)
APRENDRE AMB JOAN BROSSA, és un llibre pedagògic, i no només didàctic, en el sentit que és una antología que pretén bàsicament que qui l'agafi aprengui coses no només sobre Brossa sinó també sobre la vida, la societat, la llengua, la poesia i moltes altres coses. Es presenta una selecció de poemes de Brossa de diversos tipus, literaris, visuals. objectes, etc., agrupada en nous temes, que pretenen ser els eixos principals d´aprenentatge i que alhora són els mes tractats en la magna obra del poeta, així com els més atractius i els més propers als interessos de qualsevol tipus de lectors. Els poemes es presenten acompanyats de propostes didàctiques i d´unes breus orientacions per al professorat.
Dos campus d'excel·lència internacional