castellano English
català castellano English

 

Ompliu el formulari per rebre informació sobre la revista.
 
Nom:
Cognoms:
Afiliació:
Correu electrònic:
 
Verificació:
Verification code New Code
Powered by Web Wiz CAPTCHA version 4.0
Copyright ©2005-2008 Web Wiz
 
   
   
 

 

ISSN: 1699-8774

Director:
Francisco José Cantero Serena

Consell de redacció:
Raúl Alfonso Lozano
Mª Carmen Busto Barcos
Mª Carmen Férriz Martínez
Mª Dolors Font Rotchés
Edmon Elgström Misol
Teresa Marbà Mas

La Biblioteca PHONICA publica, en paral.lel a la revista, treballs en forma de llibres electrònics (eBooks), l’interés científic dels quals reclama una adequada difusió: memòries i informes de recerca, tesis doctorals, la reunió d’articles dispersos o difícils de trobar, la traducció de llibres especialitzats, tutorials i documents amb un format interactiu.