Llibres
Pàgines: 37
Data d'edició: 2002
Formats disponibles:
. Preu 7 €
Congelació d’oòcits per a la reproducció humana
M.ª Casado, J. Egozcue (coords.)
El document, que ha estat elaborat pel Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret de la UB –amb seu al Parc Científic de Barcelona– sota la coordinació de la seva directora i professora de la UB Maria Casado i del catedràtic de biologia cel·lular de la UAB Josep Egozcue, exposa els avantatges de la criopreservació d’oòcits per a la reproducció humana en un moment en què la tècnica ja no es considera un mètode experimental, sinó una tècnica d’ús clínic comú. La seva publicació ha estat duta a terme amb el suport incondicional de Serono.