Llibres
Pàgines: 56
Data d'edició: 2003
Formats disponibles:
. Preu 7 €
La disposició de la pròpia vida en determinats supòsits: declaració sobre l’eutanàsia
M.ª Casado, A. Royes (coords.)
El document és fruit del consens de nombrosos especialistes provinents de diferents disciplines, i pretén donar les pautes per aclarir alguns punts de confusió i imprecisió terminològica, alhora que presenta conclusions i possibles punts a matisar en una futura legislació específica.