Llibres
Pàgines: 47
Data d'edició: 2005
Formats disponibles:
. Preu 7 €
El rebuig dels Testimonis de Jehovà a les transfusions de sang
M. V. Martorell, A. Sánchez-Urrutia (coords.)
El debat que planteja l'OBD parteix de la situació que es dóna als centres assistencials quan han de tractar pacients que pertanyen als cristians Testimonis de Jehovà. Des del punt de vista de l'ètica mèdica tradicional, l'actuació moralment correcta seria la que resulta beneficiosa per al pacient, sent el mateix metge qui determina què és beneficiós en cada cas. Actualment, però, es potencia l'autonomia de les persones, que en aquest context permet que el pacient tingui la llibertat d'acceptar o no els procediments que recomana el metge. L'acceptació d'aquest principi per part del personal sanitari no és uniforme i pot generar situacions en què les conviccions d'aquests professionals s'anteposin a les decisions del pacient si la situació arriba a ser extrema.