Llibres
Pàgines: 61
Data d'edició: 2007
Formats disponibles:
. Preu 7 €
L’objecció de consciència en sanitat
M.ª Casado, M. Corcoy (coords.)
L’elaboració d’aquesta proposta respon a un dels principals objectius de l’OBD, que consisteix a analitzar des d’un punt científic i pluridisciplinar les implicacions ètiques, socials i jurídiques de la biotecnologia i la biomedicina que incideixen sobre aspectes relacionats amb la dignitat i els drets humans i que, per tant, són objecte de debat a nivell social, i, a partir d’aquesta anàlisi, fonamentar els arguments i orientar debats que permetin proposar actuacions concretes. Amb aquesta finalitat es va crear el Grup d’Opinió de l’OBD, en què participen especialistes en diverses disciplines. El Grup ha elaborat diversos documents sobre temes d’actualitat en què no existeix una opinió unànime ni en la societat ni en les diverses comunitats científiques implicades, com és el cas de l’exercici de l’objecció de consciència en l’àmbit sanitari.