Llibres
Pàgines: 58
Data d'edició: 2008
Formats disponibles:
. Preu 7 €
La interrupció voluntària de l’embaràs
M.ª Casado, M. Corcoy, R. Ros, A. Royes (coords.)
Amb aquesta proposta, l’OBD vol intervenir en el debat social i posar fi a l'actual situació d'inseguretat jurídica derivada de la distorsionada aplicació que s'efectua de la desfasada legislació vigent. Segons María Casado, directora de l’OBD, “amb aquesta reforma normativa es vol adequar la legislació a la realitat, aconseguir que les condicions per dur a terme la IVE siguin clares i accessibles, garantir la seguretat jurídica, respectar l’ autonomia de les dones i la seva capacitat de decisió en aquest àmbit, així com evitar la discriminació i facilitar l’accés a aquesta pràctica a la població amb menys recursos, tot i establint un sistema de protecció gradual del fetus en funció de la seva viabilitat”.