Llibres
Pàgines: 52
Data d'edició: 2009
Formats disponibles:
. Preu 7 €
Limitació de l’esforç terapèutic a les unitats de neonatologia
F. Raspall, A. Royes (coords.)
Aquest document proposa que la limitació de l’esforç terapèutic a les unitats de neonatologia sigui considerada una bona pràctica mèdica en certs supòsits, com ara nounats amb prematuritat extrema, que no tenen possibilitats de sobreviure a llarg termini, amb malalties molt greus, que pateixen de manera sostinguda sense possibilitat d’alleujament amb els coneixements mèdics actuals, o que requereixen tractaments intensius continuats i tenen un pronòstic molt greu pel que fa a la seva qualitat de vida, actual i futura. Amb aquesta proposta, l’OBD vol intervenir en el debat social sobre aquest tema, que planteja qüestions ètiques complexes i no compta amb un marc legal que determini uns protocols d’actuació.