Llibres
Pàgines: 141
Data d'edició: 2010
Formats disponibles:
. Preu 7 €
Les voluntats anticipades i l’eutanàsia
M.ª Casado, A. Royes (coords.)
Repercussió i impacte normatiu dels documents de l’Observatori de Bioètica i Dret sobre les voluntats anticipades i sobre l’eutanàsia. L’obra, realitzada pel Grup d’Opinió de l’Observatori de Bioètica i Dret, és una nova edició del "Document sobre les Voluntats Anticipades" i del "Document sobre la disposició de la pròpia vida en determinats supòsits: declaració sobre l’eutanàsia", elaborats per l’Observatori de Bioètica i Dret el 2001 i el 2003 respectivament.

El llibre respecta la versió original d’ambdós documents però inclou, a més, l’anàlisi de la seva repercussió en el context bioètic, científic i mèdic, i en la societat actual, alhora que ofereix un estudi detallat de la gran influència que han tingut en la normativa vigent, la qual recull les propostes i els punts bàsics establerts en aquests documents. Aquesta influència ha estat especialment rellevant pel que fa al "Document sobre les Voluntats Anticipades" (DVA), ja que va ser reproduït, de manera gairebé literal, per totes les normes d’àmbit estatal i autonòmiques que a la actualitat regulen aquesta matèria.