Llibres
Pàgines: 212
Data d'edició: 2011
Formats disponibles:
. Preu 7 €
Salut sexual i reproductiva
M.ª Casado, J. Egozcue (coords.)
Reedició i anàlisi de l’impacte normatiu dels documents de l’Observatori de Bioètica i Dret sobre salut sexual i reproductiva en l’adolescència i sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. L’obra analitza amb detall el notable impacte que el "Document sobre salut sexual i reproductiva en l’adolescència" i el "Document sobre la interrupció voluntària de l’embaràs", elaborats pel Grup d’Opinió de l’OBD el 2002 i el 2008, respectivament, han tingut en el context sanitari, social i normatiu del nostre país i en reprodueix, a més, el contingut original.