CONTINGUTS: EINES PER A ELABORAR EL PROJECTE PROFESSIONAL
Reflexió Descripció dels continguts del primer balanç, o reflexiu
A. Competències genèriques i grau de domini
B. Qualificacions i rendiment en els estudis
C. Revisió de les activitats laborals fetes fins ara
D. Visió sintètica de la teva trajectòria
E. Les potencialitats
F. Les febleses
G. Revisió de l'ajut i de l'orientació rebuts
H. Reflexió sobre les conseqüències del que he fet fins ara
I. La meva decisió un cop fet el primer balanç
Balanç de síntesi Descripció dels continguts del segon balanç
A. Les meves aptituds
B. Els meus valors laborals
C. La rellevància dels meus valors en la meva futura carrera professional
D. El meu propi concepte i trets psicològics
E. La meva autobiografia
F. Els meus coneixements i adquisicions
"Competències"
A. Competències específiques i grau de domini,
(en finalitzar la carrera)
B. Valoració de les competències genèriques,
(en finalitzar la carrera)
C. Quadre comparatiu d'assoliment de les competències genèriques
D. Relacions entre les competències genèriques i el futur lloc de treball
Coneixement del món del treball
A. Quines poden ser les meves preferències professionals?
B. Inventari de les activitats professionals desenvolupades fins ara
C. Quines són les meves creences sobre el treball?
D. Maneres de conèixer el món del treball
E. Construint la teva agenda personal d'informació professional
F. Què haig de saber del lloc de treball que penso desenvolupar en el futur?
G. Exigències mínimes d'un lloc de treball
H. Les exigències del perfil professional d'un lloc de treball
I. Problemes que poden sorgir en planificar la meva carrera professional
J. El meu directori per començar a buscar un treball
Prèvies
A. Un flash de la meva evolució personal
B. Les motivacions envers el treball
C. On viuré jo d'aquí uns anys i què faré?
Portafoli
A. Procés de construcció del projecte professional. El passat
B. Procés de construcció del projecte professional. El present
C. Procés de construcció del projecte professional. Síntesi segon balanç. El futur
D. La presa de decisions
Portals Adreces web i portals de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)
Segons la tipoligia de portal:

Serveis oficials
Serveis d'universitats
Portals d'ocupació
Segons el contingut:

Borses de treball
Bases de dades
Estudis
Segons l'àmbit geogràfic:

Catalunya
Espanya
Internacional
Adreces web i portals orientats a la gestió de la carrera del graduat universitari.

Inici