ISSN

Imagen Portada


L'ISSN és un codi numèric normalitzat per a publicacions seriades que consta de vuit xifres, l'última de les quals és un dígit de control.

No té cap altre significat que la identificació del títol de la publicació seriada.

Està indissolublement associat al títol registrat sota una forma normalitzada, definida com a "Títol clau", això vol dir que si la publicació seriada canvia de títol caldrà l'assignació d'un nou número d'ISSN.

L'ISSN és compatible amb l'ISBN. Un volum d'una sèrie pot tenir un ISBN, com a llibre, per a aquest volum concret i alhora dur l'ISSN de la sèrie de què forma part.

L'ISSN pot ser sol·licitat per qualsevol entitat relacionada amb el món de la producció, comercialització, distribució, tractament o difusió de les publicacions seriades: editors, impressors, distribuïdors, agències de subscripció, llibreters, biblioteques, centres de documentació, serveis d'indexació i resums.

S'assigna l'ISSN a qualsevol publicació seriada, definida en la norma ISO 3297, com una publicació en forma impresa o no, editada successivament en parts i destinada en principi a continuar indefinidament. La categoria de la publicació seriada inclou revistes, publicacions anuals, memòries, congressos, transaccions, etc. i sèries monogràfiques.

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona només està autoritzat a gestionar els números d'ISSN d’aquelles publicacions seriades que formen part del seu fons editorial.

A la pàgina: http://www.bnc.cat/esl/Profesionales/Gestion-ISSN hi ha la normativa aplicable a la sol.licitud del ISSN, gestionada per la Biblioteca de Catalunya (C/ Villarroel, 91 08011 BARCELONA).

Dos campus d'excel·lència internacional