ISBN

Imagen Portada

L'ISBN International Standard Book Number és un número creat per dotar cada llibre d'un codi numèric que l'identifiqui a efectes comercials. Aquest número permet coordinar i normalitzar la identificació de qualsevol llibre, independentment del seu suport.

 

D’acord amb el que estableix la norma UNE-ISO 2108:2006, l’ISBN és un número orientat a la seva utilització en l’àmbit comercial. No estan per tant subjectes a ISBN les publicacions gratuïtes o per a ús intern d’alguna institució.

 

Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona només està autoritzat a gestionar el registre i la tramitació d’ISBN d’aquelles publicacions que formen part del seu fons editorial.

 

PEUB no pot tramitar en cap cas números d’ISBN amb efectes curriculars, ja que els números que té assignats només es poden fer servir per a publicacions que es distribueixin comercialment i amb el segell de l’editorial.

 

Podeu accedir a la pàgina de l’Agència de l'ISBN, on trobareu un buscador de llibres pel seu número d’ISBN.

Dos campus d'excel·lència internacional