Eines per la creació de publicacions científiques

Imagen Portada

En aquest apartat el personal docent i investigador de la UB i d'altres institucions educatives trobarà diferents adreces que apleguen un conjunt d'eines per a la creació de publicacions científiques.

 • Tercera edició actualitzada dels anomenats "Requisitos de uniformidad para los manuscritos enviados a revistas biomédicas y de ciencias de la salud: escriptura i procés editorial per a la publicació de treballs biomèdics i de ciències de la salut".
  Aquest document és una traducció a l'espanyol dels ICMJE Uniform Requeriments for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals realitzada per la Dra. Ana M. Garcia, membre de l'equip editorial de la revista Gaceta Sanitaria. L'esmentat document s'acompanya d'un interessant editorial de Marta Pulido "Nueva revisión de los requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas: ¡atención a la ética!. Med Clin (Barc) 2004; 122(17): 661-3" en què n'analitza les principals novetats, com ara la figura del guarantor, les noves indicacions per als revisors externs (peer review), conflictes d'interessos, temes de copyright i de plagi electrònic, referències electròniques i DOI. El document s'incorpora, en format pdf, a l'apartat "Eines per a la creació de publicacions científiques", del capítol "Temes d'edició" de l'índex de la web de Publicacions .
  http://www.publicacions.ub.es/refs/Requsdeunformitat2003.pdf

 • Adreça que recull l'Estil de Vancouver –actualització de 2003– en versió castellana. Tot i referir-se als requisits uniformes dels manuscrits enviats a revistes biomèdiques, està totalment indicat per a la resta d'àrees científiques.
  http://www.publicacions.ub.es/refs/vancouver_2003.pdf

 • Adreça que. amb el títol "¿Cómo se escriben y se publican trabajos de investigación?", descriu els problemes que sorgeixen en el procés d'escriptura i publicació d'un treball científic, alhora que aporta idees de com es poden resoldre.
  http://www.dlsi.ua.es/~mlf/ceptc/notas.html

 • Com fer una tesi doctoral?
  http://www.angelfire.com/sk/thesishelp/LinksFAQs.html
  Bibliografia disponible a les biblioteques del CRAI: https://cataleg.ub.edu/search~S1*cat/?searchtype=d&searcharg=Tesis+i+dissertacions+&searchscope=1

 • Recull l'article "Com citar recursos electrònics", d'Assumpció Estivill i Cristóbal Urbano, professors de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.
  http://www.ub.edu/biblio/citae.htm

 • Adreça on es troba un acurat extracte de la Norma iso 690-2. sobre "com citar documents electrònics"
  http://www.angelfire.com/sk/thesishelp/citaredoc.html

 • Adreça de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona que explica com citar recursos en diferents formats i que ens mostra tota la bibliografia impresa de què disposa sobre "com citar documents".
  http://www.bib.ub.edu/ajuda/com-citar/

 • Adreces que informen sobre els aspectes ètics en les publicacions científiques. La segona adreça s'orienta a l'àrea de Ciències de la Salut, en què els conflictes ètics sobre les publicacions científiques són més freqüents.
  http://www.infodoctor.org/rafabravo/fraude.htm (Castellà)

 • A quina base de dades està indexada una revista?
  Si voleu enviar un article a una revista i desitgeu saber prèviament l'impacte que té, podeu consultar l'adreça següent:
  http://www.isinet.com/isi/journals/index.html ISI database
Dos campus d'excel·lència internacional