Memòria de responsabilitat social 2017-2018 (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 201
ISBN: 978-84-9168-320-9
Data d’edició: 2019


Memòria de responsabilitat social 2017-2018 (eBook)
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Dos campus d'excel·lència internacional