Memòria UB 2017-2018 (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: eBook
Pàgines: 46
ISBN: 978-84-9168-249-3
Data d’edició: 2019


Memòria UB 2017-2018 (eBook)
Universitat de Barcelona

La Memòria de la Universitat de Barcelona presenta les principals activitats del curs acadèmic 2017-2018 i el conjunt d’iniciatives, dades i resultats més remarcables que ha assolit la institució. S’hi destaca el més rellevant dels àmbits de la docència, la recerca, la transferència i les activitats que centren la vida universitària dels estudiants, així com la projecció de la UB en la societat i en el món.

Dos campus d'excel·lència internacional