Guia d'experts de la Universitat de Barcelona
Matèria: Metodologia i recerca científica
Format: 13,5 x 21,5 cm
Pàgines: 500
Data d’edició: 2018
Guia d'experts de la Universitat de Barcelona
Unitat de Comunicació
La Guia d’experts de la Universitat de Barcelona va néixer l’any 2005 amb l’objectiu de fomentar la col·laboració entre els mitjans de comunicació i personal docent i investigador de la UB. Ara, presentem un nou manual que incorpora les dades de gairebé mil experts. A més, aquesta edició actualitzada de la Guia millora la categorització per seccions i s’adapta a les noves eines de comunicació i les xarxes socials, per tal de ser un instrument de consulta pràctic i útil.
Dos campus d'excel·lència internacional