Memòria de responsabilitat social 2016-2017 (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 171
ISBN: 978-84-9168-122-9
Data d’edició: 2018


Memòria de responsabilitat social 2016-2017 (eBook)
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Dos campus d'excel·lència internacional