Escriure a l’edat mitjana: poder, gestió i memòria / Writing in the Middle Ages: Power, Management, and Memory
Matèria: Història
Format: 13 x 20 cm
Pàgines: 104
ISBN: 978-84-9168-127-4
Data d’edició: 2018
Formats disponibles:
. Preu 12 €
. Preu 5,4 €
Escriure a l’edat mitjana: poder, gestió i memòria / Writing in the Middle Ages: Power, Management, and Memory
Daniel Piñol-Alabart

En el decurs de la història, l’escriptura ha permès la gestió del poder, l’administració dels béns, la fixació de la memòria i la comunicació entre les persones. En aquesta obra, Daniel Piñol-Alabart aporta exemples de documentació de la Cancelleria Reial, de les notaries i de la correspondència privada que testimonien el valor de l’escriptura a l’edat mitjana.

 

Throughout history, writing has enabled the management of power, the administration of properties, the preservation of memory, and communication between individuals. The examples of documents from the Royal Chancery and notaries’ offices and the private correspondence discussed by Daniel Piñol-Alabart in this work bear witness to the signifcance of writing in the Middle Ages.

Dos campus d'excel·lència internacional