Manual de pràctiques clíniques del Grau d’Infermeria. Estades Clíniques I
Matèria: Infermeria
Format: 21 x 29,7
Pàgines: 100
ISBN: 978-84-9168-065-9
Data d'edició: 2018
Formats disponibles:
. Preu 12 €
Manual de pràctiques clíniques del Grau d’Infermeria. Estades Clíniques I
M.ª Antonia Martínez Momblan
Les pràctiques clíniques són un component important del pla d’estudis de la Universitat de Barcelona: serveixen per adquirir les competències específiques i les transversals en el pla docent, relacionant la teoria i la pràctica; faciliten la incorporació de l’alumnat als diferents centres i entorns hospitalaris reals; fomenten la responsabilitat, els valors i la conducta ètica, i afavoreixen el pensament reflexiu. El volum Estades Clíniques I, el primer dels dos que formen el Manual de pràctiques clíniques, se centra en els contextos de les pràctiques clíniques que l’estudiant ha de conèixer i que es desenvolupen durant el segon curs del grau d’Infermeria. Els temes que tracta són: objectius, àmbits, calendari, agents, oferta, difusió, sol·licitud i adjudicació de les pràctiques, així com la metodologia i el pla docent de l’assignatura Estades Clíniques I. A més, presenta informació específica vinculada a la pràctica clínica del grau, i també enllaços d’interès per a tots els estudiants d’aquesta assignatura. Didàctica i exhaustiva, aquesta obra és una guia imprescindible per als estudiants d’Infermeria de segon curs.
Dos campus d'excel·lència internacional