Memoria de responsabilidad social 2015-2016. Aspectos destacables (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 32
ISBN: 978-84-9168-049-9
Data d’edició: 2017


Memoria de responsabilidad social 2015-2016. Aspectos destacables (eBook)
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Dos campus d'excel·lència internacional