Memoria de responsabilidad social 2015-2016 (eBook)
Matèria: PUBLICACIONS INSTITUCIONALS
Format: PDF
Pàgines: 170
ISBN: 978-84-9168-046-8
Data d'edició: 2017

Memoria de responsabilidad social 2015-2016 (eBook)
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Dos campus d'excel·lència internacional