Memòria de l’Àrea de Formació Complementària 2016 (eBook)
Matèria: PUBLICACIONS INSTITUCIONALS
Format: PDF
Pàgines: 33
ISBN: 978-84-9168-024-6
Data d'edició: 2017

Memòria de l’Àrea de Formació Complementària 2016 (eBook)
Universitat de Barcelona
Dos campus d'excel·lència internacional