Memòria de responsabilitat social 2015-2016 (eBook)
Matèria: Publicacions institucionals
Format: PDF
Pàgines: 170
ISBN: 978-84-9168-015-4
Data d’edició: 2017


Memòria de responsabilitat social 2015-2016 (eBook)
Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Dos campus d'excel·lència internacional